Show simple item record

dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.coverage.spatial12202 Vestnes
dc.coverage.spatial12201 Hustad
dc.coverage.spatialMOLDE
dc.coverage.spatialAUKRA
dc.coverage.spatialHUSTADVIKA
dc.date.accessioned2020-07-15T09:18:05Z
dc.date.available2020-07-15T09:18:05Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667677
dc.description.abstractDet er utført refleksjonsseismiske målinger i Julsundet og Grunnefjorden vest for Molde samt strukturgeologisk rekognosering i nærliggende landområder. Formålet med undersøkelsene har vært å kartlegge forholdene for bru-\/tunnelforbindelse til øyene Otrøya og Gossa. Resultatene er presentert i form av et mektighetskart over kvartære avsetninger og et strukturgeologisk kart. Området er dominert av flere større og mindre sedimentbassenger med varierende sedimentmektighet. Maksimalt er det observert 270 ms i et basseng syd i Julsundet, ellers er mektigheter over 140 ms sjeldent. I området er det en del ØNØ-VSV-gående oppsprekking. En subordinær sprekkeretning går NNV-SSØ. Det går trolig ingen større forkastninger langs etter Julsundet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.208)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectMEKTIGHET
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.titleRefleksjonsseismisk løsmassekartlegging/strukturgeologisk rekognosering i Julsundet, Møre og Romsdal.
dc.typeReport
dc.description.localcode29317
dc.source.pagenumber11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal