Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.coverage.spatial12202 Vestnes
dc.coverage.spatial12201 Hustad
dc.coverage.spatialMOLDE
dc.coverage.spatialAUKRA
dc.coverage.spatialHUSTADVIKA
dc.date.accessioned2020-07-15T09:18:05Z
dc.date.available2020-07-15T09:18:05Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667677
dc.description.abstractDet er utført refleksjonsseismiske målinger i Julsundet og Grunnefjorden vest for Molde samt strukturgeologisk rekognosering i nærliggende landområder. Formålet med undersøkelsene har vært å kartlegge forholdene for bru-\/tunnelforbindelse til øyene Otrøya og Gossa. Resultatene er presentert i form av et mektighetskart over kvartære avsetninger og et strukturgeologisk kart. Området er dominert av flere større og mindre sedimentbassenger med varierende sedimentmektighet. Maksimalt er det observert 270 ms i et basseng syd i Julsundet, ellers er mektigheter over 140 ms sjeldent. I området er det en del ØNØ-VSV-gående oppsprekking. En subordinær sprekkeretning går NNV-SSØ. Det går trolig ingen større forkastninger langs etter Julsundet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.208)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectMEKTIGHET
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.titleRefleksjonsseismisk løsmassekartlegging/strukturgeologisk rekognosering i Julsundet, Møre og Romsdal.
dc.typeReport
dc.description.localcode29317
dc.source.pagenumber11


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal