Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRobertsen, Knut
dc.coverage.spatial19134 Vannsjø
dc.date.accessioned2020-07-15T09:18:08Z
dc.date.available2020-07-15T09:18:08Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667679
dc.description.abstractVister grustak er undersøkt med tanke på avstand til fjell og grunnvann samt kvaliteten av massene i nåværende uttaksområde. Dybden til fjell er minst nede i hovedmassetaket, og varierer ifølge seismikk og boringer fra 14-30 m. Fra toppen av Raryggen er løsmassemektigheten 40-50 m, men kan trolig enkelte steder være opp til 60 m. Avstanden til grunnvannsnivået er også minst i hovedmassetaket, og varierer fra 2-10 m. Minst avstand til grunnvannet er registrert i midtre deler av delområde 8 og vestlige deler av delområde 5. Innenfor delområdene 4 og 6 er det også stedvis liten avstand til et hengende grunnvannsnivå pga. tette masser som silt og leire. Massenes kvalitet og sammensetning er sterkt vekslende i uttaksområdet. Massene i det nåværende driftsområdet består hovedsaklig av sand med siltlag i vekslende tykkelse. På grunn av ensgraderte og finst.holdige masser har marine leirer i øvre lag problemer for grusdriften. Partier med sand og grus av god kvalitet til betong- og vegformål forekommer. Sett under ett er Vister grustak en viktig sand- og grusressurs for Tune kommune og ikke minst for distriktet rundt. Drivverdige masser er påvist vest for dagens uttaksområde.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.226)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.titleLøsmasseundersøkelse i Vister grustak, Tune kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode29328
dc.source.pagenumber44


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal