Show simple item record

dc.contributor.authorRobertsen, Knut
dc.coverage.spatial19134 Vannsjø
dc.date.accessioned2020-07-15T09:18:08Z
dc.date.available2020-07-15T09:18:08Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667679
dc.description.abstractVister grustak er undersøkt med tanke på avstand til fjell og grunnvann samt kvaliteten av massene i nåværende uttaksområde. Dybden til fjell er minst nede i hovedmassetaket, og varierer ifølge seismikk og boringer fra 14-30 m. Fra toppen av Raryggen er løsmassemektigheten 40-50 m, men kan trolig enkelte steder være opp til 60 m. Avstanden til grunnvannsnivået er også minst i hovedmassetaket, og varierer fra 2-10 m. Minst avstand til grunnvannet er registrert i midtre deler av delområde 8 og vestlige deler av delområde 5. Innenfor delområdene 4 og 6 er det også stedvis liten avstand til et hengende grunnvannsnivå pga. tette masser som silt og leire. Massenes kvalitet og sammensetning er sterkt vekslende i uttaksområdet. Massene i det nåværende driftsområdet består hovedsaklig av sand med siltlag i vekslende tykkelse. På grunn av ensgraderte og finst.holdige masser har marine leirer i øvre lag problemer for grusdriften. Partier med sand og grus av god kvalitet til betong- og vegformål forekommer. Sett under ett er Vister grustak en viktig sand- og grusressurs for Tune kommune og ikke minst for distriktet rundt. Drivverdige masser er påvist vest for dagens uttaksområde.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.226)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.titleLøsmasseundersøkelse i Vister grustak, Tune kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode29328
dc.source.pagenumber44


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal