Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorReitan, Morten
dc.date.accessioned2020-07-15T09:18:11Z
dc.date.available2020-07-15T09:18:11Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667681
dc.description.abstractRapporten beskriver de programmene som er tilgjengelige på HP3000 utført i forbindelse med programmet \"Marin Geologisk Kartlegging\". Den inneholder brukerdokumentasjon av et programsysten for bearbeiding av seismiske data samt v.h.a. Elma lettseismisk utstyr samt posisjonsdata fra Motorola. Systemet inneholder rutiner for sammenslåing av seismikkdata, posisjonsdata og radarprofiler, utkjøring av profilkart, interpolering av seismikkdata og posisjonsdata, utplukksprogram, uttegning av tolkede profiler. Rapporten inneholder også et eksempel på gridding og konturering av mektighetsdata.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.017)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleProgramsystem for MKK på HP 3000
dc.typeReport
dc.description.localcode29334
dc.source.pagenumber32


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal