Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBølviken, Bjørn
dc.contributor.authorBersvendsen, J.H.
dc.contributor.authorBottenvik, G.
dc.contributor.authorFaye, G. Chr.
dc.contributor.authorOttesen, R.T.
dc.date.accessioned2020-07-15T09:18:12Z
dc.date.available2020-07-15T09:18:12Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667682
dc.description.abstractGeokjemisk avdeling har 45 ansatte som fordeler seg på avdelingskontor (3) og tre seksjoner etter arbeidsområde - kjemiske analyser (24), geokjemisk kartlegging (10) og edb (8). Avdelingens regnskapstall for 1985 viser kr. 11.1 mill. Med skjønnsmessig tillegg for NGUs fellesadministrasjon blir totalutgiftene kr. 14.9 mill., som fordeler seg slik: Ordinære lønninger kr. 6.8 mill. (45.9%), driftsmidler kr. 2.3 mill. (15.0%) driftsmidler i forbindelse med oppdrag og samarbeidsprosjekter kr. 1.2 mill. (8.1%), store nyanskaffelser kr 0.9 mill (6.0%), del i NGUs fellesadministrasjon kr 3.7 mill. (25.0%). Som tjenesteytelser er det utført kjemiske analyser på bergarter, bekkesedimenter, jordprøver, organisk materiale og vann, i alt 424 000 bestemmelser. Prosjektarbeidet har resultert i utgivelse av 13 publikasjoner og 57 rapporter. Det ble holdt 20 eksterne foredrag og 9 interne kollokvier.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.044)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.titleÅrsrapport, Geokjemisk avdeling 1985
dc.typeReport
dc.description.localcode29337
dc.source.pagenumber102


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal