Show simple item record

dc.contributor.authorGraff, Per Reidar
dc.contributor.authorRøste, Johs. Rye
dc.date.accessioned2020-07-15T09:18:18Z
dc.date.available2020-07-15T09:18:18Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667685
dc.description.abstract254 bergartsprøver er utlutet i 6N saltsyre. Resultatet viser at løseligheten av silikatbergarter i prinsippet følger den almengyldige regel for løselighet av silikatmineraler som kan uttrykkes ved Sum mol ikkesilikatoksyder\/mol SiO2 = R For R: < 1 Liten løselighet 1 - 2.4 Diskontinuitetsområdet > 2.4 Stor løselighet I diskontinuitetsområdet vil små forandringer i kjemiske sammensetninger forårsake store forandringer i løselighet. De oppgitte verdier må oppfattes som tilnærmet. Da silikatbergarter også inneholder en rekke lettløselige oksyder, hydroksyder og karbonater, vil disse komponenetene bidra til at løselighetskurven for bergarter med lave og mindre R-verdier er tilnærmet linjær.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.150)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSLIGHET
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectSILIKAT
dc.subjectMINERAL
dc.titleUtluting av silikatbergarter i 6 N saltsyre.
dc.typeReport
dc.description.localcode29347
dc.source.pagenumber37


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal