Show simple item record

dc.contributor.authorSandstad, Jan S.
dc.coverage.spatialTROMS
dc.coverage.spatialFINNMARK
dc.date.accessioned2020-07-15T09:18:40Z
dc.date.available2020-07-15T09:18:40Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667702
dc.description.abstractResultatene etter bearbeiding av feltmaterialet fra 1985 er presentert. Bariuminnhldet er målt på nedmalte bergartsprøver med bærbar XRF-analysator for bedreå kunne definere interessante områder for baryttmineraliseringer. Kjemiske analyser av bergarter og undersøkelser ved bruk av mikroskop og mikrosonde er også foretatt. Den kjemiske sammensetningen av sedimentene i Barentshavregionener diskutert. De mest interessante funn av barytt er gjort i lavmetamorfe, senprekambriskesedimenter på Varangerhalvøya. Barytt opptrer i årene og i sement i sandsteiner som tilhører Løkvikfjellgruppa i Trollfjorddalen og Båtsfjordformasjonen i Båtsfjord-Syltefjord-området. Maksimalt innhold er 3-4 % barytt i håndstykker.Barytt kan være avsatt under diagnesen og senere mobilisert inn på årer eller den er dannet i forbindelse med senere tektoniske bevegelser. Kongsfjordformasjonen er også antatt å være interessant med hensyn på dannelse av lagformete baryttforekomster. Indikasjoner for lagformete baryttmineraliseringer som også bør følges opp finnes i Bossekopgruppa i Kvænangen. Videre undersøkelser i andre stedegne og skjøvne sedimentære bergarter i Finnmark er foreløpig avsluttet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.129)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectINDUSTRIMINERALER
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectBARYTT
dc.subjectAVSETNING
dc.titleBaryttprosjektet - geologiske undersøkelser i Finnmark 1985/86.
dc.typeReport
dc.description.localcode29635
dc.source.pagenumber27


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal