Show simple item record

dc.contributor.authorFinne, Tor Erik
dc.contributor.authorSand, Kari
dc.date.accessioned2020-07-15T09:18:42Z
dc.date.available2020-07-15T09:18:42Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667704
dc.description.abstractPrøver av bekkesedimenter fra 140 lokaliteter ble samlet inn 1985. Fraksjonen <0.18mm ble løst med salpeterstyre og analysert med ICP. Konsen- trasjonene av Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Ti, Ba, Be, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, La, Li, Mo, Ni, Pb, Sc, Sr, V, Zn og Zr er kartframstilt i målestokk 1:1 million. Prøver av fraksjonen <0.60 >0.18mm ble slått sammen til 48 prøver og separert med tunge væsker sp.v. 2.96 g\/cm3; tungfraksjonen analysert med røntgenfluorescens. Konsentrasjonene av Al2O3, CaO, Fe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SiO2, As, BaO, Cl, Co, Cr, Cu, Mo, Nb, Ni, Pb, S. Sr, Th, V, W, Y, Zn og Zr er kartframstilt i målestokk 1:1 million. Den geografiske fordeling og samvariasjon er beskrevet. Ingen høyområder for Ba er påvist. En ny lokalitet med Pb-Zn-anrikning er påvist.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.203)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBEKKESEDIMENT
dc.subjectHOVEDELEMENTER
dc.subjectPLASMAEKSITASJON
dc.subjectRØNTGENFLUORESCENS
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectSPORELEMENT
dc.titleRegional geokjemisk kartlegging i Vest-Finnmark. Bekkesedimenter.
dc.typeReport
dc.description.localcode30598
dc.source.pagenumber79


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal