Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHansen, Hans Jørund
dc.coverage.spatial14124 Kvifjorden
dc.coverage.spatial14123 Fjotland
dc.coverage.spatial14122 Åseral
dc.coverage.spatial14121 Austad
dc.coverage.spatial14111 Bjelland
dc.date.accessioned2020-07-15T09:19:20Z
dc.date.available2020-07-15T09:19:20Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667735
dc.description.abstractGrusregisteret i Åseral kommune er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register for å kunne gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusressursene. Materialets egenskaper til vei- og betongformål er vurdert ved visuelle metoder. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er kartlagt 28 forekomster i kommunen med et samlet volum på 7.3 mill. m3. For de vanligste bruksområder er Åseral godt forsynt med masser.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.104)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVOLUM
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret i Åseral kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode33168
dc.source.pagenumber51


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal