Show simple item record

dc.contributor.authorBakkejord, Knut J.
dc.date.accessioned2020-07-15T09:19:44Z
dc.date.available2020-07-15T09:19:44Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667757
dc.description.abstractDet skal bygges opp et register over sand- og grusforekomster i Finnmark fylke i løpet av Finnmarksprogrammets planperiode (1982-91) etter retningslinjene i det landsomfattende \"Grusregisteret\". I Nesseby kommune er det registrert 76 sand- og grusforekomster hvorav 27 forekomster er volumberegnet til å inneholde 280 mill. m3 sand og grus. Av dette ligger knapt 10 mill. m3 på nordsida av Varangerfjorden, mens resterende ligger på sørsida. En forekomst som alene inneholder 70 mill. m3 sand og grus er vernet mot inngrep. Analyser av prøver fra 16 forekomster viser at forekomster på sørsida av Varangerfjorden har god kvalitet og kan anvendes til de fleste bygningsformål. På nordsida av fjorden er det svake bergarter som gjør at forekomstene her har noe dårligere kvalitet og ikke egner seg fullt så godt til bygningsformål. Med et par unntak er kornfordelinga god for forekomster på sørsida av Varangerfjorden, mens den er mindre god på nordsida.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.056)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregister i Nesseby kommune, Finnmark fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode29207
dc.source.pagenumber19


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal