Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial19284 Meløy
dc.date.accessioned2020-07-15T09:19:44Z
dc.date.available2020-07-15T09:19:44Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667758
dc.description.abstractMed bakgrunn i gjennomgang av geol. kart og rapporter er mulighetene for uttak av grunnvann innen 6 utvalgte områder i Meløy kommune vurdert. Det konkluderes med at grunnvannsuttak fra fjellbrønner synes å være mulig i alle de 6 områdene. Område 1. Reipå, er den eneste lokalitet hvor en positivt antar at uttak av grunnvann fra løsmasser kan være mulig. Nærmere vurdering av grunnvannsmulighetene krever undersøkelser i felt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.061)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectAVSETNING
dc.titleVurdering av muligheter for uttak av grunnvann innen 6 utvalgte områder i Meløy kommune, Nordland fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode29211
dc.source.pagenumber8


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal