Show simple item record

dc.contributor.authorNielsen, Jens Tore
dc.contributor.authorFreland, Alf
dc.coverage.spatial20174 Nordre Osen
dc.coverage.spatial20173 Julussa
dc.coverage.spatial19171 Evenstad
dc.coverage.spatial19172 Rena
dc.coverage.spatial20171 Jordet
dc.date.accessioned2020-07-15T09:19:45Z
dc.date.available2020-07-15T09:19:45Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667759
dc.description.abstractGrusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlaget for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til landets sand- og grusforekomster. Kartleggingen er delvis utført på økonomisk kartverk M 1:10 000, og delvis på topografisk kart 1:50 000. Ved visuelle metoder vurderes både den mekaniske styrken og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 65 forekomster i kommunen; derav 56 sand- og grus-forekomster, 9 moreneuttak og 1 uttak fra fast fjell. De største sand- og grusforekomstene er lokalisert i Glomma-dalføret og på begge sider av elva Rena (mellom Rena sentrum og Storsjøen). Et grovt volumanslag gir ca. 197 mill. kbm sand- og grusreserver. Visuelle kvalitetsanalyser viser at materialet har et relativt høyt innhold av mekanisk svake korn (sedimentære bergarter og skifer) i grusfraksjonen. Glimmerinnholdet i sandfraksjonen er lavt; mindre enn 10 %.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.060)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret i Åmot kommune, Hedmark.
dc.typeReport
dc.description.localcode29212
dc.source.pagenumber30


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal