Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.date.accessioned2020-07-15T09:19:51Z
dc.date.available2020-07-15T09:19:51Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667765
dc.description.abstractGrusregisteret i Roan kommune er en del av en landsomfattende registrering av sand- og grusforekomster egnet til teknisk bruk. Registeret er EDB-basert og er etablert for å gi et grunnlag for helhetlig vurdering av alle interesser knyttet til disse ressursene. Data fra registeret kan presenteres i form av kart i ulike målestokker, utskrifter og tabeller. I Roan kommune er det registrert 14 forekomster med et samlet volum på 3,5 mill. m3 sand og grus. Ca. 30 % av sand- og grusarealene er oppdyrket eller bebygd. Kvalitetsmessig er grusmaterialet noe for svakt til å være godt egnet til bruk i veger med stor trafikkbelastning. Høyt glimmerinnhold kan ha negativ innvirkning på sandens egenskaper til betongformål for en del forekomsters vedkommende.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.081)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret i Roan kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode29231
dc.source.pagenumber34


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal