Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.date.accessioned2020-07-15T09:19:51Z
dc.date.available2020-07-15T09:19:51Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667765
dc.description.abstractGrusregisteret i Roan kommune er en del av en landsomfattende registrering av sand- og grusforekomster egnet til teknisk bruk. Registeret er EDB-basert og er etablert for å gi et grunnlag for helhetlig vurdering av alle interesser knyttet til disse ressursene. Data fra registeret kan presenteres i form av kart i ulike målestokker, utskrifter og tabeller. I Roan kommune er det registrert 14 forekomster med et samlet volum på 3,5 mill. m3 sand og grus. Ca. 30 % av sand- og grusarealene er oppdyrket eller bebygd. Kvalitetsmessig er grusmaterialet noe for svakt til å være godt egnet til bruk i veger med stor trafikkbelastning. Høyt glimmerinnhold kan ha negativ innvirkning på sandens egenskaper til betongformål for en del forekomsters vedkommende.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.081)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret i Roan kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode29231
dc.source.pagenumber34


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal