Show simple item record

dc.contributor.authorMogaard, John Olav
dc.contributor.authorSkilbrei, Jan Reidar
dc.coverage.spatial19333 Lappuluobbal
dc.coverage.spatial18334 Mållejus
dc.coverage.spatial18321 Siebe
dc.coverage.spatial18332 Kautokeino
dc.date.accessioned2020-07-15T09:20:04Z
dc.date.available2020-07-15T09:20:04Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667779
dc.description.abstractRapporten inneholder resultater fra geofysiske helikoptermålinger over et område rundt Kautokeino, Finnmark fylke. Området dekker et areal på ca. 2000 km 2. Det ble fløyet ca. 8000 profilkilometer og flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 200 fot og 250 meter. Data er prosessert ved NGUs data-anlegg før uttegning som profilkurve og kotekart i målestokk 1:50 000. Det er laget ortognostiske fargekart av magnetiske totalfelt med symboler for elektrisk ledningsevne i målestokk 1:50 000. På grunn av områdets store geografiske utstrekning blir hvert element tegnet ut som tre delkart. Siste kapittel i rapporten inneholder en foreløpig tolkning av resultatene. En endelig tolkning vil foreligge som egen rapport høsten 1986.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.054)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRADIOMETRI
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectHELIKOPTERMÅLING
dc.titleGeofysiske målinger fra helikopter over kartbladene Kautokeino, Lappoloubbal, Siebe og Agiet, Finnmark fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode29147
dc.source.pagenumber21+kart


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal