Show simple item record

dc.contributor.authorMidtun, Reidar D.
dc.coverage.spatial20334 Iesjåkka
dc.coverage.spatial20333 Bæivasgiedde
dc.coverage.spatial20332 Galmatskai'di
dc.coverage.spatial20331 Karasjok
dc.date.accessioned2020-07-15T09:20:20Z
dc.date.available2020-07-15T09:20:20Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667789
dc.description.abstractDatagrunnlaget for denne tolkninga har vært: 1) Geologiske blotningskart samt en tektonostratigrafisk tolkning av disse, 2) Petrofysikk: 6000 in-situ susceptibilitetsmålinger, 1200 bergartsprøver målt på susceptibilitet, tetthet og remanens, 3) Magnetiske og elektromagnetiske helikoptermålinger og 4) Gravimetriske bakkemålinger. Den aeromagnetiske tolkning har resultert i et magnetisk strukturkart inneholdende informasjon om magnetiseringsmønster\/nivå, kontakter, bånd, ganger og fallangivelser basert på modellberegninger. En tolkning av magnetiske dislokasjoner er foretatt. Dislokasjonskartet viser 4 hovedretninger 50 - 60 grader, 350 - 360 grader, 80 - 100 grader og 10 - 20 grader hvor de to førstnevnte er de viktigste. Detaljert gravimetrisk tolkning er gjort langs 4 profiler. Modelleringa gir et godt bilde av grønnsteinsbeltets varierende mektighet. Maksimum dyp til basement er modellert til 4 km. En 3-dimensjonal strukturanalyse basert på en kombinasjon av magnetisk- og gravimetrisk tolkning har klarlagt flere regionale strukturer. Et kart over foldestrukturer har vært et resultat av dette. Kartet viser akseplan i to hovedretninger N-S og ØSØ-VNV. Tolkningsmetoden beskrevet i rapporten anses som et meget godt redskap for å klarlegge regionale geologiske strukturer. Dersom tolkningsarbeidet blir involvert i et tidligere stadium av den regionale berggrunnskartlegging, vil metoden effektivisere kartleggingen betraktelig.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.209)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectTOLKNING
dc.subjectGRAVIMETRI
dc.subjectMODELLFORSØK
dc.titleGeofysisk og geologisk tolkning av regionale strukturer innenfor kartbladene Karasjok, Galmatskai'di, Bæivasgieddi og Iesjåkka, Karasjok kommune, Finnmark.
dc.typeReport
dc.description.localcode29171
dc.source.pagenumber63


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal