Show simple item record

dc.contributor.authorOttesen, Dag
dc.coverage.spatial15204 Trollhetta
dc.coverage.spatial15202 Innset
dc.coverage.spatial15201 Rennebu
dc.date.accessioned2020-07-15T09:20:23Z
dc.date.available2020-07-15T09:20:23Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667792
dc.description.abstractFormålet med undersøkelsen har vært å frambringe en grov oversikt over sand- og grusressursene i Rennebu kommune. Arbeidet er utført i tråd med retningslinjene for det landsomfattende Grusregisteret. Alle kjente forekomster er befart og kartlagt, og de viktigste er prøvetatt for en grov kvalitetsvurdering. Det er registrert 31 forekomster i kommunen, og 16 av disse er volumberegnet til 18.8 mill fm3. Rapporten inneholder også orienterende resultater m.h.t. arealbruk og kvalitet mhp. veg- og betongformål.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.031)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectGRUS
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectAREALBRUK
dc.titleGrusregisteret i Rennebu kommune, Sør-Trøndelag.
dc.typeReport
dc.description.localcode29193
dc.source.pagenumber24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal