Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.date.accessioned2020-07-15T09:20:33Z
dc.date.available2020-07-15T09:20:33Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667803
dc.description.abstractGrusregisteret i Osen kommune er en del av en landsomfattende registrering av sand- og grusforekomster egnet til tekniske formål. Registeret er EDB-basert og er etablert for å gi en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse ressursene. Data fra registeret presenteres i form av kart i ulike målestokker, utskrifter og tabeller. I Osen kommune er det registrert 11 sand- og grusforekomster og 1 pukkverk. Det totale sand- og grusvolumet er beregnet til ca. 6 mill. m3. Arealbruken på noen forekomster og kvaliteten på andre, reduserer den anvendbare delen av det totale volum. Kommunen anses likevel å være godt forsynt med sand og grus.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.082)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret i Osen kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode29232
dc.source.pagenumber34


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal