Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.coverage.spatial19241 Jomafjellet
dc.date.accessioned2020-07-15T09:20:53Z
dc.date.available2020-07-15T09:20:53Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667824
dc.description.abstractRapporten gir en tolkning av CP-, IP-, RP- og SP-målinger nordvest for Renselvann i Røyrvik kommune. I forbindelse med et diplomarbeide i feltet ble det også utført tyngdemålinger og resultatene fra disse blir vurdert. Hensikten med de geofysiske undersøkelsene var å kartlegge forløp og størrelse av kjente kissoner, samt undersøke mulighetene for å finne nye soner. Målingene har gitt interessante anomalier og feltet anbefales fulgt opp med utvidede geofysiske målinger og diamantboringer.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.065)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectMALMFOREKOMST
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.titleSluttrapport fra geofysiske bakkemålinger nordvest for Renselvann, 1984.
dc.typeReport
dc.description.localcode34594
dc.source.pagenumber18


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal