Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.coverage.spatial20333 Bæivasgiedde
dc.date.accessioned2020-07-15T09:20:57Z
dc.date.available2020-07-15T09:20:57Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667828
dc.description.abstractDenne rapport omfatter resultatet av VLF- og magnetiske målinger over et ca. 6 km2 stort område ved Aibmevarri. Forekomsten (Staws skjerp) ble funnet i 1983 og består av en magnetkis-kobberkismineralisering. Den mineraliserte sonen er ca. 10 m mektig, stratabundet og med skifrig amfibolitt på begge sider. Undersøkelsen viste at amfibolitten i området består av flere mineraliserte nivåer. Mineraliseringen er sterkt varierende langs strøket og for de fleste anomalier indikerer målingene en lav ledningsevne. De magnetiske forholdene er og sterkt varierende langs strøket. Den største magnetiske aktiviteten er i området ved Staws skjerp hvor og de høyeste anomaliene opptrer (61000).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.022)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.titleVLF- og magnetiske målinger Aibmevarri, Karasjok, Finnmark.
dc.typeReport
dc.description.localcode34646
dc.source.pagenumber11


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal