Show simple item record

dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.coverage.spatial19152 Ullensaker
dc.coverage.spatial18141 Asker
dc.coverage.spatial17142 Kongsberg
dc.coverage.spatial18134 Holmestrand
dc.coverage.spatial18142 Drøbak
dc.coverage.spatial17131 Siljan
dc.coverage.spatialNES AKERSHUS
dc.coverage.spatialFROGN
dc.coverage.spatialVIKEN
dc.coverage.spatialVESTFOLD
dc.coverage.spatialTØNSBERG
dc.coverage.spatialKONGSBERG
dc.coverage.spatialNESODDEN
dc.coverage.spatialASKER
dc.date.accessioned2020-07-15T09:20:58Z
dc.date.available2020-07-15T09:20:58Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667829
dc.description.abstractRapporten meddeler resultater fra et forprosjekt som gikk ut på å studere aktuelle geofysiske målemetoder i kartleggingen av vannførende sprekkesoner. Hensikten med prosjektet var å undersøke hvilke metoder som ga mest informasjon i forhold til kostnad, og undersøke om det kunne påvises noen korrelasjon mellom geofysiske anomalier og vanngivingskapasitet. Av de undersøkte metodene (VLF, ledningsevne, IP, SP, magnetometri og seismikk) fremstår VLF og ledningsevne som de mest anvendbare metodene. VLF er en raskere metode enn ledningsevne, men forstyrres ofte av tekniske anlegg og gir heller ikke like mye informasjon. Begge disse metodene viser positive korrelasjoner mellom anomalistørrelse og vannkapasitet. Seismikk er også godt egnet til å påvise sprekkesoner under overdekke, men metoden er langt mer ressurskrevende enn de to nevnte metodene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.103)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectSPREKKESONE
dc.titleGeofysikk i vannprospektering fra spekkesoner i fjell. Reultater fra et forprosjekt.
dc.typeReport
dc.description.localcode34386
dc.source.pagenumber46


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal