Show simple item record

dc.contributor.authorFlaten, Trond Peder
dc.date.accessioned2020-07-15T09:21:11Z
dc.date.available2020-07-15T09:21:11Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667838
dc.description.abstractDet er samlet inn vannprøver fra 384 større norske vannverk som i 1982 forsynte ca. 71 % av Norges befolkning. Det er tatt 4 prøver fra hvert vannverk, en for hver årstid. Prøvene er tatt av ferdig behandlet vann. Si, Al, Fe, Mg, Ca, Na, Mn, Cu, Zn, Ba, Sr, K, F, Cl, Br, N03, S04, pH, konduktivitet, TOC (totalt organisk karbon) og fargetall er kvantifisert i mer enn10 % av prøvene, mens Ti, Pb, Ni, Co, V, Mo, Cd, Be og Li er kvantifisert i få eller ingen prøver. Det er gjennomført en relativ grundig analysekontroll: Prøvene er analysert i tilfeldig rekkefølge sammen med standarder, dubletter, null-løsninger og tidligere analyserte prøver. Analyseresultatene virker, med enkelte mindre unntak, pålitelige. Det er store konsentrasjonsvariasjoner for de enkelte bestanddelene. Resultatene for de 21 bestanddelene som kvantifisert i mer enn 10 % av prøvene er kartframstilt. De fleste bestanddelene viser markerte geografiske mønstre. Mønstrene er diskutert ut fra tre typer av prosesser som bidrar til drikkevannets kjemiske sammensetning; forvitring, tilførsel av havsalter og forurensning (heriblant sur nedbør)\/kontaminasjon. Analyseresultatene er sammenliknet med kvalitetskrav til drikkevann, og med resultater fra norske og internasjonale vannanlyser.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.207)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectOVERFLATEVANN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleDrikkevann i Norge - en landsomfattende undersøkelse av geografiske variasjoner i kjemisk sammensetning.
dc.typeReport
dc.description.localcode29112
dc.source.pagenumber244


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal