Show simple item record

dc.contributor.authorFinne, Tor Erik
dc.coverage.spatialTRØNDELAG
dc.coverage.spatialVESTFOLD
dc.coverage.spatialTELEMARK
dc.coverage.spatialINNLANDET
dc.coverage.spatialVIKEN
dc.date.accessioned2020-07-15T09:21:15Z
dc.date.available2020-07-15T09:21:15Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667840
dc.description.abstractBekkesedimenter ble prøvetatt med en tetthet på 1 prøve per 25 km2 innenfor et område på 110,000 km2 i Trøndelag og på Østlandet (dvs. 4390 lokaliteter). Området dekker 159 kommuner. For hver kommune ble det laget en samleprøve av like volum fra alle underprøver innenfor kommunen. Disse 150 samleprøvene ble analysert i geografisk tilfeldig rekkefølge med røntgenfluorescens (XRF) og konsentrasjonen av 30 grunnstoffer ble bestemt; Al, Ca, Fe, Mg, Mn, Na, P, Si og Ti (rapportert som oksyder), samt Ba,Cd, SCe, Co, Cr, Cu, La, Mo, Nb, Ni, Pb, Rb, Sn, Sr, Th, U, V, Y, Zn og Zr. Reproduserbarheten av datamaterialet ble undersøkt, og det ble funnet at alle grunnstoffer kunne kartframstilles. Kartene er framstilt som punktkart for hver enkelt variabel. Grunnstoffene opptrer i store regionale mønstre. En prinsipal-komponent analyse ble utført på analysedata etter forutgående BoxCox-transformasjon. Faktor \"scores\" fra denne faktoranalysen er framstilt på samme måte som for de enkelte grunnstoffene. Disse kartene viser hvilke grunnstoffer som opptrer sammen i geologiske regioner (Trondheimsfeltet, Østlandets sparagmitter, Oslofeltet osv.), og hvordan geokjemiske miljøer tildels går på tvers av geologiske hovedenheter.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.215)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBEKKESEDIMENT
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectRØNTGENFLUORESCENS
dc.subjectKART
dc.subjectSTATISTISK ANALYSE
dc.titleRegional bekkesedimentgeokjemi på Østlandet og i Trøndelag. Del II.
dc.typeReport
dc.description.localcode29115
dc.source.pagenumber74


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal