Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBakkejord, Knut J.
dc.date.accessioned2020-07-15T09:21:20Z
dc.date.available2020-07-15T09:21:20Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667845
dc.description.abstractDet skal bygges opp et register over sand- og grusforekomster i Finnmark fylke i løpet av Finnmarksprogrammets planperiode (1982 - 91) etter retningslinjene i det landsomfattende \"Grusregisteret\". I Sør-Varanger kommune er det registrert 174 sand- og grusforekomster hvorav 114 forekomster er anslått til å inneholde nesten 400 mill m3 sand og grus. En sentral forekomst som alene inneholder omlag 60 mill m3 sand og grus er båndlagt for videre bruk. Analyser av prøver fra 34 forekomster viser sand- og grusmineraler med gode kvaliteter. Med noen få unntak er bergarts- og mineralinnholdet slik at materialene kan anvendes til de fleste bygningsformål. Kornfordelinga er god i flere sentrale forekomster. Forøvrig er det mye ensgradert sand i massene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.124)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregister i Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode28935
dc.source.pagenumber27


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal