Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial16122 Tvedestrand
dc.date.accessioned2020-07-15T09:21:26Z
dc.date.available2020-07-15T09:21:26Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667850
dc.description.abstractGrusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- og grussituasjonen i hele fylket. Kommunen har et massetak i mer eller mindre kontinuerlig drift, men må basere storparten av sitt forbruk av sand og grus på import fra andre kommuner. Undersøkelser av potensielle bergarter for produksjon av pukk vil ha stor betydning for byggeråstoffsituasjonen i kommunen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.243)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret i Tvedestrand kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode29000
dc.source.pagenumber47


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal