Show simple item record

dc.contributor.authorBargel, Terje H.
dc.coverage.spatial21154 Lundersæter
dc.coverage.spatial20152 Kongsvinger
dc.coverage.spatial21153 Austmarka
dc.coverage.spatial20151 Brandval
dc.date.accessioned2020-07-15T09:21:39Z
dc.date.available2020-07-15T09:21:39Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667861
dc.description.abstractI forbindelse med utredningen Norsk Kartplan ønsket Miljøverndepartementet en oversikt over brukernes behov og ønsker med hensyn til forskjellige temakart og registre. Kongsvinger ble valgt som prøvekommune, og prosjektledelsen ble lagt til Fylkeskartkontoret i Hedmark. Den geologiske del av prosjektet som NGU har ansvaret for, omfatter kvartærgeologisk kartlegging i målestokkene 1:10 000, 1:20 000 og 1:50 000 og opprettelsen av en utvidet versjon av Grusregisteret. Utprøving av materialets anvendbarhet i den kommunale planlegging har foregått siden 1981. Det konkluderes med at ut fra NGUs synspunkt er nytten av kvartærgeologiske kart i M 1:10 000 og større bare reelt tilstede i svært begrenset omfang, og bare ved konkrete problemstillinger. M 1:20 000 er et brukbart alternativ når en tar hensyn til kostnader, nøyaktighet og arealdekning. Ved avveining mellom arealdekning, økonomi og detaljeringsgrad i mindre målestokk, synes M 1.50 000 å være mest tjenlig i de fleste situasjoner. Denne målestokken er et godt grunnlag for å vurdere behov og omfang av detaljundersøkelser, samt avgrensing av aktuelle områder. Det er grunn til å tro at det kvartærgeologiske kartet er for tungt tilgjengelig for ufaglærte i en planleggingssituasjon.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.261)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKART
dc.titleKongsvingerprosjektet. Sluttrapport.
dc.typeReport
dc.description.localcode29025
dc.source.pagenumber22


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal