Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSørdal, Torbjørn
dc.coverage.spatialPORSANGER
dc.coverage.spatial19344 Gargia
dc.coverage.spatial19343 Suoluvuobmi
dc.coverage.spatial19341 Cåkkaras'sa
dc.coverage.spatialALTA
dc.coverage.spatialKARASJOK
dc.coverage.spatial20344 Skoganvarre
dc.date.accessioned2020-07-15T09:21:41Z
dc.date.available2020-07-15T09:21:41Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667863
dc.description.abstractSom et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Finnmarksvidda er det reanalysert prøver innsamlet i 1970 (oppdrag 968). For å redusere prøveantallet 3861) er prøver fra samme dreneringssystem slått sammen til en analyseprøve. Prøvene er analysert med plasmaspektrometer på 29 element hvorav 24 er framstilt i symbolkart (M ca. 1:250 000). Prøvestedene, ialt 804, ble markert på kart 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Analyseresultatene er presentert som tabeller og EDB-tegnede kart med frekvensfordelinger redusert inn på A4-format. All data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot dekning av NGUs utgifter til EDB og reproduksjon. Resultatene viser 5 anomali-områder på Pb. Fire av områdene viser også høye konsentrasjoner på Cu, Zn og delvis Ni. Klare mønstre framkommer også for Fe, Mn og Cr. Mo-innholdet er også noe forhøyet med unntak av områdene av Altaelv og Lævnasjav'ri. Anomaliområdene er også kommentert av G. Næss, rapport 968A, Del II (Pb, Cu, An og Ni).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.017)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBEKKESEDIMENT
dc.subjectSPORELEMENT
dc.titleGeokjemiske bekkesedimentundersøkelser Altaelv - Lakselv.
dc.typeReport
dc.description.localcode29032
dc.source.pagenumber9


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal