Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWanvik, Jan Egil
dc.date.accessioned2020-07-15T09:21:43Z
dc.date.available2020-07-15T09:21:43Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667864
dc.description.abstractSom et ledd i Finnmarksprogrammet er utarbeidet ei liste over alle kjente forekomster\/registreringer av industrimineraler og bygningsstein i Finnmark fylke. Basert på eksisterende rapport- og kartmateriale ved NGU, samt noe materiale fra industrien, er det for hver forekomst gitt et sammendrag som angir kvalitet og potensiale (i den grad dette er kjent). Tilslutt er de enkelte forekomsttypers potensiale innen fylket kommentert. EDB-plottekart for forekomstene er vedlagt. Lista er innlagt på EDB og er planlagt fortløpende ajourført etterhvert som nye informasjoner innkommer. Når et EDB-basert forekomstregister for hele Norge er etablert, vil opplysningene i stedet bli innlemmet i dette.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.046)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.titleForekomster/registreringer av industrimineraler og bygningsstein i Finnmark. Status våren 1985.
dc.typeReport
dc.description.localcode29034
dc.source.pagenumber28


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal