Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFinne, Tor Erik
dc.coverage.spatialTRØNDELAG
dc.coverage.spatialVESTFOLD
dc.coverage.spatialTELEMARK
dc.coverage.spatialINNLANDET
dc.coverage.spatialVIKEN
dc.date.accessioned2020-07-15T09:21:48Z
dc.date.available2020-07-15T09:21:48Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667869
dc.description.abstractKommunevis sammenslåtte bekkesedimentprøver (-18mm) fra 159 kommuner på Østlandet og i Trøndelag er analysert 3 ganger med plasmaeksitasjon (ICP) etter ekstraksjon med hhv. HNO3, kald HCI og hydroksylamin HC1+ eddiksyre, samt med XRF. Det er dokumentert frekvensfordelingskurver, korrelasjonskoeffisientsanalyse med spredningsdiagram og punktkart. Konsentrasjonsnivåer og samvariasjon for 24 grunnstoffer (Al, Ca, Fe, Mg, Na, P, Si, Ti, Ba, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, La, Mo, Ni, Pb, Sr, V, Zn og Zr) er diskutert i lys av berggrunnsgeologisk informasjon for å kartlegge forholdene rundt de 3 ulike ekstraktantene. For hvert enkelt grunnstoff øker konsentrasjonsnivået fra ekstraksjon med hydroksylamin via HC1 og HNO3 til totalinnholdet bestemt ved XRF. Eneste unntak er Si, hvor HC1 ekstraherer bedre enn HNO3. Kontrastverdiene (=maksimum\/aritmetisk gjennomsnitt følger ikke en slik enkel regel; men for mange grunnstoffer er kontrasten omvendt proporsjonal med ekstraksjonsutbyttet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.268)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectHOVEDELEMENTER
dc.subjectBEKKESEDIMENT
dc.subjectSPORELEMENT
dc.subjectRØNTGENFLUORESCENS
dc.titleTotalinnholdet og løselighet av 24 grunnstoffer med HNO3, HCI og hydroksylamin i 159 bekkesedimentprøver fra Østlandet og Trøndelag.
dc.typeReport
dc.description.localcode29125
dc.source.pagenumber12


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal