Show simple item record

dc.contributor.authorHåbrekke, Henrik
dc.coverage.spatial20333 Bæivasgiedde
dc.coverage.spatial20324 Noarvas
dc.coverage.spatial20332 Galmatskai'di
dc.coverage.spatial20321 Basevuov'di
dc.coverage.spatial19342 Iesjavri
dc.coverage.spatialKARASJOK
dc.coverage.spatialKAUTOKEINO
dc.date.accessioned2020-07-15T09:21:59Z
dc.date.available2020-07-15T09:21:59Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667878
dc.description.abstractRapporten omhandler geofysiske målinger fra helikopter over to områder i Finnmark fylke - ett syd for Jiesjavri i grenseområdet mellom Karasjok og Kautokeino kommuner - det andre i nordenden av Anarjokka nasjonalpark, Kara- sjok kommune. Områdene dekker henholdsvis ca. 325 km2 og ca. 725 km2, og det ble tilsammen fløyet ca. 4 200 km profil. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 60 m og 250 m. Det ble utført elektromagnetiske målinger, magnetiske målinger og radiometriske målinger. Måledata er i digital form og er behandlet i NGU's dataanlegg før uttegning på HP-plotter og Applicon farge- plotter som profilkurve- og kotekart i målestokk 1:50 000. Topografiske kart i målestokk 1:50 000 er benyttet som navigasjonsgrunnlag etter oppfotogra- fering til 1:20 000. Det er utarbeidet ortognostiske fargekart og kotekart i farger av magnetisk totalfelt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (84.163)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectRADIOMETRI
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectHELIKOPTERMÅLING
dc.titleGeofysiske målinger fra helikopter over deler av kartbladene Jies- jav'ri, Bæivasgieddi, Galmatskaidi, Noarvas og Basevuovdi, Finnmark fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode31167
dc.source.pagenumber18


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal