Show simple item record

dc.contributor.authorHoltar, Erik
dc.coverage.spatial16211 Stjørdal
dc.coverage.spatialMALVIK
dc.coverage.spatialSTJØRDAL
dc.date.accessioned2020-07-15T09:22:05Z
dc.date.available2020-07-15T09:22:05Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667880
dc.description.abstractRapporten omfatter resultater fra berggrunnskartlegging av området mellom Hommelvik og Hell. Bergartene er beskrevet ut fra feltobservasjoner uten hensyn til den stratigrafiske gruppeinndelingen i Trondheimsfeltet, men med vekt på litologiske variasjoner og de fysiske egenskaper. Oppsprekkings- mønsteret er undersøkt ved å behandle sprekkeobservasjoner fra hele området i vinkeltro stereonett. Den foreløpige strukturmodellen går ut på at området i syd er tre store synformer med to tydelige isoklinale antiformer mellom. i nord er det bare funnet en antiform med synformstrukturer på begge sider. Strukturene har akseplan med nordlig til nordøstlig strøk og foldeakse som stuper mot nordøst. Sprekkefordelingen er behandlet separat i fem subprovin- ser, som alle viser et gjennomgående fellestrekk med steile sprekker som stryker mot øst, nordøst og nordvest, samt en gruppe flattliggende sprekker. Rapporten omhandler emner som vil bli grundigere behandlet i en diplomopp- gave ved Geologisk Institutt, NTH, høsten 1985.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.217)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSAND
dc.subjectSKIFER
dc.subjectSANDSTEIN
dc.subjectKONGLOMERAT
dc.subjectFOLDNING
dc.titleRapport fra berggrunnskartlegging i Gjevingåsen for Nord-Trøndelag vegkontor
dc.typeReport
dc.description.localcode32017


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal