Show simple item record

dc.contributor.authorBølviken, Bjørn
dc.contributor.authorBersvendsen, J.
dc.contributor.authorSæther, B.
dc.contributor.authorOttesen, R.T.
dc.contributor.authorFaye, G.Chr.
dc.date.accessioned2020-07-15T09:22:08Z
dc.date.available2020-07-15T09:22:08Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667882
dc.description.abstractGeokjemisk avdeling har 45 ansatte som fordeler seg på avdelingskontor (3) og 3 seksjoner etter arbeidsområdene - kjemiske analyser (25), geokjemisk kartlegging (9) og edb (8). Avdelingens regnskapstall for 1984 viser kr. 9.5 mill. Med skjønnsmessig tillegg for NGUs fellesadministrasjon blir totalutgiftene kr. 12.6 mill som fordeler seg slik: ordinære lønninger (post 01) kr. 6.4 mill. (50.8%), driftsmidler (post 11 og 21.6) kr. 1.5 mill (11.9%), driftsutgifter i forbindelse med oppdrag og samarbeidsprosjekter (post 21.7 og 21.9) kr. 0.6 mill (4.8%), store nyanskaffelser (post 45.1) kr. 0.9 mill (7.1%), del i NGUs fellesadministrasjon kr. 3.2 mill (25.4%). Som tjenesteytelser er det utført kjemiske analyser på bergarter, bekkesedimenter, jordprøver, organisk materiale og vann, ialt 375 000 bestemmelser. Total tilknytningstid til dataanlegget var 46 000 timer, herav CCPU-tid 1800 timer. Edb-utstyret er supplert med datamaskin, platelager, magnetbåndstasjon, 2 plottere, 3 skrivere, 33 terminaler og 4 PC-terminaler. Prosjektene innbefatter bl.a. generell geokjemisk kartlegging på Nordkalotten, i Sogn og Fjordane og i Nord-Trøndelag. Malmleting er utført i samarbeid med NGU-prosjekter og prospekteringsselskaper. Prosjektarbeidet har resultert i utgivelse av 11 publikasjoner og 60 rapporter med tilsammen 899 kart. Det er holdt 18 eksterne foredrag\/forelesninger og 22 interne kollokvier og kurs.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.045)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPROSJEKTERING
dc.titleÅrsrapport Geokjemisk avdeling 1984
dc.typeReport
dc.description.localcode33118
dc.source.pagenumber12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal