Show simple item record

dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial17224 Stiklestad
dc.coverage.spatialVERDAL
dc.coverage.spatialSTEINKJER
dc.date.accessioned2020-07-15T09:22:13Z
dc.date.available2020-07-15T09:22:13Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667886
dc.description.abstractGeonics EM 31 er en enmannsbetjent elektromagnetisk utrustning for direkte måling av undergrunnens elektriske ledningsevne uten å ha kontant med bakken. \"Dybderekkevidden\" er angitt til 6 m. For å prøve instrumentet og vudere nytten av det ved NGUs løsmassekartlegging ble det innleid i to uker. Rapporten omhandler utprøving på 6 lokaliteter i Steinkjer og Verdal. Målingene viser at profilering med instrumentet går meget raskt. Enkle dybdesonderinger med instrumentet kan gi verdifull tilleggsinformasjon ved tolkning av målingene. Utprøvingen har vist at instrumentet kan brukes til å karakterisere materialtyper, fastlegge grenser og til en viss grad bestemme avsetningers mektighet. Konklusjon på utprøvingen er at NGU bør kjøpe inn instrumentet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.199)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.titleKartlegging av løsmasseavsetninger ved hjelp av geofysikk. Utprøving av EM 31.
dc.typeReport
dc.description.localcode33130
dc.source.pagenumber18


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal