Show simple item record

dc.contributor.authorSandstad, Jan Sverre
dc.date.accessioned2020-07-15T09:22:19Z
dc.date.available2020-07-15T09:22:19Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667890
dc.description.abstractEn oversikt over feltarbeidet og resultatene av disse for baryttundersøkelsene i Finnmark i 1985 er presentert. Rekognoserende undersøkelser er gjort i kaledonske dekker som tidligere ikke er geokjemisk prøvetatt. Oppfølgende undersøkelser er utført ved tidligere registrerte baryttfunn; Trollfjorddalen, Nesseby og Nøklan, ved kjente bly \u00B1 sink mineraliseringer; Raudfjell og Geitvann, og ved forhøyde geokjemiske bariumverdier i Barentshavregionen. Totalt antall arbeidsuker er 11 1\/2. Det er innsamlet 154 bergartsprøver. Bariuminnholdet er bestemt i ca. 1240 målepunkter med bærbar XRF-analysator Flere mindre baryttfunn ble gjort i Barentshavsregionen som foreløpig er den mest interessante regionen. Områdene omkring kjente blymineraliseringer er også fortsatt interessante, mens videre undersøkelser i de kaledonske dekkene vil være bestemt av resultatene av de geokjemiske undersøkelsene som er gjort i år.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.195)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAVSETNING
dc.titleGeologisk feltrapport fra baryttundersøkelsene i Finnmark i 1985
dc.typeReport
dc.description.localcode33182
dc.source.pagenumber24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal