Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Hans Jørund
dc.coverage.spatial17142 Kongsberg
dc.coverage.spatial17141 Hokksund
dc.date.accessioned2020-07-15T09:22:20Z
dc.date.available2020-07-15T09:22:20Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667891
dc.description.abstractGrusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. De 30 registrerte sand- og grusforekomstene i Øvre Eiker utgjør vel 34 mill. m3, av hovedsaklig god kvalitet. I tillegg kommer 3 pukkverk, 2 av disse bryter på en kvartsdiorittisk gneis.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.042)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret i Øvre Eiker.
dc.typeReport
dc.description.localcode28694
dc.source.pagenumber34


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal