Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLarsen, Lars
dc.coverage.spatial16153 Tessungdalen
dc.coverage.spatial16152 Nore
dc.coverage.spatial16151 Rødberg
dc.coverage.spatial16154 Uvdal
dc.coverage.spatial15151 Skurdalen
dc.date.accessioned2020-07-15T09:22:23Z
dc.date.available2020-07-15T09:22:23Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667893
dc.description.abstractGrusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. I Nore og Uvdal er det registrert 33 forekomster, derav 26 grusforekomster med tilsammen 25 mill. m3. Diverse grunnfjellsbergarter gis god kvalitet på grusen. Tessingdalen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.037)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectVOLUM
dc.titleGrusregisteret i Nore og Uvdal kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode28699
dc.source.pagenumber35


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal