Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNeeb, Peer-Richard
dc.coverage.spatial18142 Drøbak
dc.date.accessioned2020-07-15T09:22:25Z
dc.date.available2020-07-15T09:22:25Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667895
dc.description.abstractGrusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i måletokk 1:5 000 eller 1: 20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Kommunen har rikelig med sand og grus av bergartsmessig god kvalitet til betongformål. De største forekomstene har imidlertid noe lite grovt materiale til veiformål. Det er totalt registrert 12 forekomster, derav 4 i fast fjell (pukk) og 2 moreneforekomster. Det samlede volum er beregnet til 23 mill. m3 sand og grus med forekomstene ved Verket og Storsand som de dominerende.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.030)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret i Hurum kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode28707
dc.source.pagenumber33


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal