Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNeeb, Peer-Richard
dc.coverage.spatial18144 Lier
dc.date.accessioned2020-07-15T09:22:26Z
dc.date.available2020-07-15T09:22:26Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667896
dc.description.abstractGrusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Lier kommune har rikelig med sand og grus av bergartsmessig god kvalitet. De fleste forekomster har imidlertid for lite grovt materiale til veiformål. Det er registrert 19 forekomster i kommunen, av disse er 3 pukkverk og 1 forekomst i ur. Det totale volum er beregnet til 47 mill. m3 sand og grus med forekomstene ved Lyngås, Egge og Meren som de dominerende.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.033)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret i Lier kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode28709
dc.source.pagenumber33


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal