Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNålsund, Roar
dc.coverage.spatial20163 Våler
dc.coverage.spatial20164 Elverum
dc.coverage.spatial19161 Løten
dc.coverage.spatial19172 Rena
dc.date.accessioned2020-07-15T09:22:30Z
dc.date.available2020-07-15T09:22:30Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667901
dc.description.abstractGrusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlaget for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til landets sand- og grusforekomster. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk M 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes både den mekaniske styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 7 forekomster i kommunen, derav 1 sand- og grusforekomst og 6 moreneforekomster. Både grus- og morenematerialet domineres av sterke sandsteins- og kvartsittiske bergarter. Morenen kan lokalt ha et høyt innhold med svak skifrig silt- og leirstein. Den ene sand- og grusforekomsten ligger ved Gryllingsætra og er volumberegnet til ca. 0.5 mill. m3. Moreneforekomstene (massetakene) er hovedsakelig knyttet til skogsbilveinettet. Kommunen dekker sitt behov for sand og grus ved import fra nabokommunene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.053)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregistret i Løten kommune, Hedmark.
dc.typeReport
dc.description.localcode28721
dc.source.pagenumber22


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal