Show simple item record

dc.contributor.authorNålsund, Roar
dc.coverage.spatial20163 Våler
dc.coverage.spatial19162 Tangen
dc.coverage.spatial19161 Løten
dc.date.accessioned2020-07-15T09:22:31Z
dc.date.available2020-07-15T09:22:31Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667902
dc.description.abstractGrusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlaget for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til landets sand- og grusforekomster. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk M 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes både den mekaniske styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. det er registrert 21 forekomster i kommunen. Av disse er 15 sand- og grusforekomster, 3 moreneuttak og 3 fastfjellsforekomster, derav 2 pukkverk i drift. Alle sand- og grusforekomstene er av meget beskjeden størrelse med fire unntak, men disse er igjen tildels sterkt båndlagt av arealbruk som på kort sikt er uforenelig med uttak av masser Forekomstene omkring Tangen viser høyt innhold av svake bergartskorn. Ellers domineres løsmassene av sterke bergarter.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.055)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret i Stange kommune, Hedmark.
dc.typeReport
dc.description.localcode28722
dc.source.pagenumber22


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal