Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNålsund, Roar
dc.coverage.spatial20281 Beiardalen
dc.coverage.spatial20283 Blakkådal
dc.coverage.spatial20284 Arstaddalen
dc.coverage.spatial20282 Bjøllådal
dc.coverage.spatial20293 Saltstraumen
dc.date.accessioned2020-07-15T09:22:32Z
dc.date.available2020-07-15T09:22:32Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667903
dc.description.abstractFormålet med undersøkelsen har vært å frambringe en grov oversikt over sand- og grusreservene i Beiarn kommune. Arbeidet er utført i tråd med retningslinjene for det lansomfattende Grusregisteret. Alle kjente massetak og avsetninger er befart, og i de fleste tilfeller også kartlagt og volumberegnet i den utstrekning de har vært praktisk tilgjengelig. Det er gjort en enklere prøvetaking av løsmassene (vesentlig i massetak) for å kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering på grunnlag av mineral- og bergartsbestemmelse. Innenfor kommunen er det registrert tilsammen 29 forekomster med sortert sand og grus. De aller fleste av disse er volumberegnet og er grovt overslag gir tilsammen ca. 30 mill. fm3 (fast kubikkmeter). Kommunen er rikelig forsynt med sortert sand og grus sett i forhold til befolkningen, men dekker ikke sitt behov for masser til veiformål. Rapporten inneholder også orienterende resultat om bl.a. volum, arealbruk og kvalitet m.h.p. vei- og betongformål for de fleste av forekomstene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.094)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregistret i Beiarn kommune, Nordland fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode28724
dc.source.pagenumber21


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal