Show simple item record

dc.contributor.authorNordahl-Olsen, T.
dc.date.accessioned2020-07-15T09:22:40Z
dc.date.available2020-07-15T09:22:40Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667913
dc.description.abstractRapporten bygger pRapporten bygger på NGU-rapport nr. 1882\/9: \"Foreløpig feltinstruks for kvartærgeologiske kartlegging\". Feltinstruksen er ment å være et hjelpemiddel under feltkartlegging og gir en innføring i bruken av de ulike kartsymbolene listet i standard tegnforklaringer for målestokkene 1:10 000:1:20 000 og 1:50 000. Alle kartsymbolene i tegnforklaringen gås igjennom med korte, velordnede kommentarer til hvordan de skal brukes. Det gis råd og regler for hvordan karttegning i felt skal foregå. Ansvarsforholdet i en kartleggingsgruppe og rapportering blir belyst. Til slutt er det tatt med retningslinjer for innlevering av prøver.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.142)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleFeltinstruks for kvartærgeologisk kartlegging
dc.typeReport
dc.description.localcode28946
dc.source.pagenumber18


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal