Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJansen, Ivar J.
dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.date.accessioned2020-07-15T09:22:49Z
dc.date.available2020-07-15T09:22:49Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667920
dc.description.abstractGrusregisteret i Aust-Agder er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register for å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusressursene. Materialets egenskaper til vei- og betongformål er vurdert ved visuelle metoder. Data fra registeret presenteres i kart oog tabeller. Et overslag over fylkets sand - og grusressurser gir samlet 216 mill. m3 fordelt på 360 forekomster. Ressursene er ujevnt fordelt. I noen kommuner er det ikke sand og grus etter Grusregisterets kriterier. Andre kommuner spesielt de i tilknytning til de store dalførene har store volum. Kvaliteten er ikke særlig god på grunn av sprøtt grusmateriale.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.237)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret i Aust-Agder.
dc.typeReport
dc.description.localcode28989
dc.source.pagenumber152


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal