Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial16122 Tvedestrand
dc.coverage.spatial16121 Gjerstad
dc.date.accessioned2020-07-15T09:22:53Z
dc.date.available2020-07-15T09:22:53Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667921
dc.description.abstractGrusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- og grussituasjonen i hele fylket. Kommunen må basere sitt forbruk av sand og grus på import fra nabokommuner, blandt annet fra Gjerstad. Når det gjelder knuste steinmaterialer er kommunen selvforsynt, og eksporterer også slike masser til andre kommuner.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.238)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret i Risør kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode28990
dc.source.pagenumber45


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal