Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRobertsen, Knut
dc.coverage.spatial20154 Odalen
dc.coverage.spatial20153 Strøm
dc.coverage.spatial20152 Kongsvinger
dc.coverage.spatial20151 Brandval
dc.date.accessioned2020-07-15T09:23:17Z
dc.date.available2020-07-15T09:23:17Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667926
dc.description.abstractGrusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til landets sand- og grusforekomster. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk M 1: 10 000. Ved visuelle metoder vurderes både den mekaniske styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 23 forekomster i kommunen; derav 15 sand- og grusforekomster, 5 moreneforekomster og 3 steinbrudd. De fleste grusforekomstene ligger i tilknytning til hoveddalen der Glomma renner, og i dalføret opp mot Storsjøen. Et grovt volumoverslag gir ca. 1 mill. kbm. sand- og grusreserver. Materialet har en jevn bra kvalitet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.056)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectVOLUM
dc.titleGrusregisteret i Sør-Odal kommune, Hedmark.
dc.typeReport
dc.description.localcode28727
dc.source.pagenumber25


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal