Show simple item record

dc.contributor.authorSørdal, Torbjørn
dc.contributor.authorOften, Morten
dc.coverage.spatial20333 Bæivasgiedde
dc.date.accessioned2020-07-15T09:24:03Z
dc.date.available2020-07-15T09:24:03Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667941
dc.description.abstractDet er gjort blokkleting som oppfølging av geofysiske indikasjoner i et bakke- og helikoptermålt område på kartblad Bæivasgied'di 2033-3. Prøver fra ialt 54 lokaliteter, hvorav 5 fra blotning, ble innsamlet og analysert med atomabsorbsjon på elementene Ag, Cu, Co, Zn, Ni og Pb. Au er bestemt ved Meiers metode (grafittovn). Videre er det tatt 4 jordprøver i to mulige forgiftningsområder ved Sadgejåkka og Gæs'sajåkka. Disse er analysert på 29 elementer med plasmaspektrometer (ICP). Au er analysert som ovenfor. For område I (Ai'bmevarri - Sadgejåkka) er det gjort blokkfunn av samme mineraliseringstype som i Staw's skjerp, som var grunnlaget for de geofysiske målingene. Blokkene er funnet i nær tilknytning til de framkomne ledere. Høyeste anomale prøve inneholder 1430 ppm Cu. I 1985 er det funnet flere blotninger med samme mineralisering i området. I område II (Gæs'saroavvi - Dabmutcåkkat) er de fleste blokkfunn gjort i tilknytning til traktorspor og elveleier. Analysene viser tre prøver med anomalt gullinnhold, den høyeste med 38 ppb. Av de to mulige forgiftningsområdene viser analyser av jordprøver et klart oppkonsentrert tungmetallinnhold for det ene området. Området ligger ca. 1 km Ø for Gæs'sajåkka's munning i Bavtajåkka, og en prøve viser 830 ppm Mn, 334 ppm Cu, 692 ppm Zn, 225 ppm Ni og 101 ppm Co. Dessuten inneholder prøven 8 ppb Au.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.205)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBLOKKLETING
dc.subjectGULL
dc.titleBlokkleting som oppfølging av geofysiske anomalier; Bæivasgied'di, Karasjok.
dc.typeReport
dc.description.localcode29058
dc.source.pagenumber12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal