Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFaye, Gjert Chr.
dc.date.accessioned2020-07-15T09:24:16Z
dc.date.available2020-07-15T09:24:16Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667948
dc.description.abstractUndersøkelsen går ut på å vurdere hvorvidt bergarter kan nyttes som kontrollprøver ved den vanlige geokjemiske bekkesedimentanalyse. 12 bergarter og 2 bekkesedimentprøver er ekstrahert med 7N HN03 etter forskjellige metoder. Syreekstraktene ble analysert med plasmaspektrometer. Verdier fra forskjellige ekstraksjoner er sammenstilt og statiske beregninger er foretatt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.047)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBEKKESEDIMENT
dc.subjectBERGART
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectSPORELEMENT
dc.titleBruk av bergarter som kontrollprøver ved geokjemisk analyse
dc.typeReport
dc.description.localcode29069
dc.source.pagenumber27


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal