Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorReitan, Morten
dc.date.accessioned2020-07-15T09:24:35Z
dc.date.available2020-07-15T09:24:35Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667965
dc.description.abstractRapporten beskriver EDB-systemet ved NGU for lagring og bearbeiding av sedimentologiske data. Systemet er beregnet for å behandle data fra sikteanalyser, hydrometeranalyser, pipetteanalyser og humus\/slam analyser. Output fra systemet er statistiske parametre og kornfordelingskurver.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.206)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectDATABASE
dc.subjectGRAFISK PRESENTASJON
dc.titleDatabasesystem for sedimentologiske data.
dc.typeReport
dc.description.localcode29111
dc.source.pagenumber36


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal