Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial17141 Hokksund
dc.coverage.spatial18153 Hønefoss
dc.coverage.spatial17152 Krøderen
dc.date.accessioned2020-07-15T09:25:15Z
dc.date.available2020-07-15T09:25:15Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667997
dc.description.abstractGrusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Modum kommune er rik på løsmasser men det er underskudd på grovt materiale som grus og stein i de fleste forekomstene. Det er registrert 25 sand- og grusforekomster, 2 pukkverk og 1 steintipp med masser fra tunelldrift. Av et samlet volum på 140 mill. m3, er ca. 80 % konsentrert på de fire store forekomstene Kjølstadmoen, Slettmoen, Markmoen og Vestre Spone.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.034)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.titleGrusregisteret I Modum kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode28678
dc.source.pagenumber35


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal