Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial17141 Hokksund
dc.coverage.spatial18153 Hønefoss
dc.coverage.spatial17152 Krøderen
dc.date.accessioned2020-07-15T09:25:15Z
dc.date.available2020-07-15T09:25:15Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667997
dc.description.abstractGrusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Modum kommune er rik på løsmasser men det er underskudd på grovt materiale som grus og stein i de fleste forekomstene. Det er registrert 25 sand- og grusforekomster, 2 pukkverk og 1 steintipp med masser fra tunelldrift. Av et samlet volum på 140 mill. m3, er ca. 80 % konsentrert på de fire store forekomstene Kjølstadmoen, Slettmoen, Markmoen og Vestre Spone.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.034)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.titleGrusregisteret I Modum kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode28678
dc.source.pagenumber35


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal