Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial17154 Flå
dc.coverage.spatial17151 Strømsåttbygda
dc.date.accessioned2020-07-15T09:25:17Z
dc.date.available2020-07-15T09:25:17Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667999
dc.description.abstractGrusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Flå kommune har rikelig med sand og grus av bergartsmessig god kvalitet. De fleste forekomstene har imidlertid for lite grovt materiale til å være godt egnet til veiformål. Det er registrert 17 forekomster i kommunen, derav 2 moreneforekomster og 1 steintipp fra tunneldrift.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.025)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret i Flå kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode28681
dc.source.pagenumber33


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal