Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial17154 Flå
dc.coverage.spatial16162 Gol
dc.coverage.spatial16151 Rødberg
dc.date.accessioned2020-07-15T09:25:21Z
dc.date.available2020-07-15T09:25:21Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668003
dc.description.abstractGrusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1: 20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Nes kommune har rikelig med sand og grus av normalt god kvalitet. En god del av arealene er imidlertid bebygd eller oppdyrket. Der er registrert totalt 18 forekomster i kommunen, derav er 1 moreneforekomst og 1 steintipp fra tunelldrift. Kommunens totale sand- og grusressurser er volumberegnet til ca. 20 mill. m3.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.036)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.titleGrusregisteret i Nes kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode28677
dc.source.pagenumber32


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal