Show simple item record

dc.contributor.authorNålsund, Roar
dc.coverage.spatial18153 Hønefoss
dc.coverage.spatial18154 Sperillen
dc.coverage.spatial18152 Oppkuven
dc.coverage.spatial18163 Skjellingshovde
dc.coverage.spatial17162 Hedalen
dc.coverage.spatial17151 Strømsåttbygda
dc.coverage.spatial17152 Krøderen
dc.date.accessioned2020-07-15T09:25:30Z
dc.date.available2020-07-15T09:25:30Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668013
dc.description.abstractGrusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk karterk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Ringerike kommune har betydelige mengder sand og grus. Det er totalt 46 forekomster, derav 3 i fast fjell (pukk). 35 sand- og grusforekomster er volumberegnet til å inneholde 690 mill. m3. 75 % av dette volum er konsentrert til de tre forekomsten Eggemoen, Hensmoen og Kilemoen, som ligger sentralt til like nord for Hønefoss.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.038)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.titleGrusregisteret i Ringerike kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode28717
dc.source.pagenumber35


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal